Roreglement

       

      Vandtemp.  15 - 16°

COVID19 INFORMATION 

    Næsten normale tilstande

        Gældende regler 1. aug

   booked.net

Arrangementer

Grillroning 11. august
11-Aug-2020 17:00
Bestyrelsesmøde
12-Aug-2020 17:00
August  2020
M T O T F L S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Svømmetider 19/20

Udførte svømmeprøver her

 

Ro Netværk Fyn

Netværksmøde 

Der er planlagt en del

spændende ture i

2020 i netværket.

På grund af covid19,

er det uvist om turene

bliver til noget.

Læs referat her

Mission/Vision

 

 

LOVE FOR

STØTTEFORENINGEN ”NYBORG ROKLUBS VENNER”

Stiftet den 8/2-1934

 

§ 1.

Foreningens formål er:

At støtte Nyborg Roklub økonomisk og på andre måder.

At samle nuværende eller forhenværende aktive medlemmer af Nyborg Roklub til et eller flere møder og sammenkomster i årets løb. Ægtefæller som ønsker det kan optages som medlemmer.

§ 2.

Ansøgning om optagelse indsendes til bestyrelsen.

§ 3.

Der ydes et fast årligt kontingent på p.t. kr. 75,- som opkræves af  kassereren.

§ 4.

Det nyindmeldte medlem får gratis udleveret foreningens emblem.

§ 5.

Foreningens emblem skal bæres synligt ved alle møder og sammenkomster, der arrangeres af foreningen, eller hvor foreningen er medindbyder.

Overtrædelse heraf betales med bøde pr. gang der fastsættes af bestyrelsen, og beløbet betales straks til kassereren.

Emblemet kan købes hos kassereren.

§ 6.

Foreningens midler må kun, bortset fra administrationsudgifter, anvendes til fordel for Nyborg Roklub.

Ønsker bestyrelsen at disponere over formuen eller dele deraf i henhold til  § 1 og § ,6, må bestyrelsen enstemming vedtage dette.

§7.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Formanden vælges for 2 år, den øvrige bestyrelse vælges for 3 år, således at de afgår skiftevis efter tur, med 1 medlem hvert år. Det 5. medlem er den til enhver tid værende formand for Nyborg Roklub, denne kan dog ikke samtidig være formand for N. R. V. De øvrige bestyrelsesmedlemmer i Nyborg Roklub kan ikke samtidig være bestyrelsesmedlemmer i N.R. V.

Bestyrelsen fordeler selv bestyrelsesposterne imellem sig.

Desuden vælges 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor for 1 år, samt 1 revisorsuppleant for 1 år.

§ 8.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af november, og de beslutninger, der træffes, er uanset mødte medlemmers antal gyldige, når de vedtages ved simpel stenmmeflertal.

Andre møder afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller modtager skriftlig opfordring hertil af mindst 10 medlemmer.

Ved lovændring, herunder foreningens opløsning, kræves 2/3 stemmers flertal, og en sådan lovændring skal meddeles ved generalforsamlingens indkaldelse.

Ved opløsning tilfalder foreningens midler Nyborg Roklubs fornyelsesfond.

 

Godkendt på generalforsamlingen 3/11-1988.

Knud Hansen – Formand.

 

Download vedtægter som pdf klik her

 

 

Støt vores sponsorer

  • logofb.jpg
  • comida-logo.png
  • apost.jpg
  • 9524002407-logo-small.jpg

Tilmeld Nyhedsbrev

Nyborg Roklubs NYHEDSBREV

Vi er medlem af: