NyRoer2

 

Covid19 regler

Covid19 regler opd. 1  apr. klik her

Virker linket ikke - opdater (F5)

 

 ROSPIN&DEMENS - Ro4livet

 • Demens&rospin, Ro4Livet startes op igen torsdag d. 3. September kl. 10.00 - 11.30

(OBS på kl. 10.00) og forventer at fortsætter indtil 31. Dec. 2020.

Nyborg Kommune har forlænget projektperioden.

Herefter stopper holdet. Da der desværre kun er få deltagere med demenssygdom, som har deltaget med opbakning fra Nyborg Kommune, konkluderer Lena at der ikke er et behov p.t.

Mødedeltagerne ønsker dog at fortsætte træningen, men med fokus på et træningsalternativ til medlemmer fra egen seniorafdeling i NRK. Dette vil Lena gerne bakke op om, og evt. starte et nyt hold op i januar 2021.

 

 • Alle frivillige har tilkendegivet at ville fortsætte i projektet, dog undtaget Jørgen, som er udmeldt af NRK. Mona er fortsat afløser. Vedhæftet er en deltager oversigt, Lena forventer at der meldes afbud pr. sms/tlf. 40 94 47 94.
 • Deltager på holdet forventes at være: Karen, Else, Anni, Børge, Birgitte og Leo. Kirsten er flyttet på plejehjem, og Allan har meldt fra p.g.a. smerter/helbred. Lena kontakter dem pr. telefon og mail
 • Ang. kontakt til demenskoordinatorerne på Nyborg Kommune, er Lena blevet oplyst om at NK starter sine hold op pr. september, efter sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger. Der er evt. 2 personer med demenssygdom som kunne være interesseret i at deltage. Lena kontakter NK igen.
 • Økonomi: der er indkøbt 3 stativer til håndsprit, og disse er ikke opført i ansøgningen, men bestyrelsen og Lena mener at kunne argumentere for købet pga. covid-19 situationen.
 • Arrangementer:
  • På pårørende mødet blev der efterspurgt et arrangement vedr. fremtidsfuldmagt, plejetestamente m.m. Anne-Mette arbejder videre med nye datoer sammen med hendes kontakt. Forslaget er enten et onsdag formiddagsarrangement med smørrebrød til deltagerne eller et eftermiddagsarrangement.
  • Seniorafdelingen skal certificeres som ”Demensvenner”, og det kan DGI hjælpe os med på et onsdag formiddags arrangement. Lena kontakter DGI og tjekker kalender for seniorroerne.
 • Regler i forbindelse med træning i NR skal efterleves af os alle, og I bedes læse op på dem på http://www.nyborg-roklub.dk !! Vi efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger og afstandskrav og vigtigst af alt vi passer på hinanden og melder afbud hvis vi har sygdomssymptomer!!
 • Da vi ikke kan afspritte polster på vores stole skal alle MEDBRINGE ET LAGEN!!

 

Retningslinjer for holdsport i Nyborg Roklub pr. 1 august

Generel vejledning og råd til træning: 

 • Vask altid hænder og desinficer før og efter træning, og husk at afspritte udstyr i forbindelse med træningen, både før og efter. Gælder alle  redskaber (vægte, maskiner, måtter, romaskiner)
 • Begræns den fysiske kontakt: Undgå at give hånd, kram m.m. Men husk det store smil.
 • Host og nys i dit ærme, ikke i dine hænder.
 • Bliv hjemme hvis du føler dig sløj. Oplever du sygdomssymptomer, bør du blive hjemme til du er frisk igen, så du ikke udsætter andre for smittefare.
 • Har du været ude at rejse, skal du følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.