NyRoer2

Klub nyt

Nyborg Harbour Race 2.0

8. juni 2024

Bestyrelsen (mere info klik på titel)

Nyborg Roklub
Formand & kaproning Brian Sørensen
Næstformand Lene Kolster
Kasserer Susan Jensen
Sekretær & Foundraising Nina Jørgensen
Roleder & materialeforv. Claus Lerche
1-Bestyrelsessupp. Lena Stolzhenbach
2-Bestyrelsessupp. Birgitte Riis
HVEM KONTAKTER JEG?
Kajakchef Kim Borchers
Ro netværksfyn ansvarlig Helle Woetmann
Udlån af klubhus Anette Jørgensen
Webmaster Brian R Sørensen
Svømmeansvarlig Lene Svejborg
1. revisor Lena Jørgensen
2. revisor Helle Woetmann
Revisor suppleant Susanne Christensen